نمونه کار های برش لیزر

جهت ثبت سفارش هر یک از طرح های زیر( که در آرشیو پرناک موجود میباشند ) تنها کافی است که شماره طرح مورد نظر را در فرم ثبت سفارشات در قسمت توضیحات با ذکر تعداد و نوع متریال ارسال نمایید .

امتیاز
5/5
برش چرم

کیف پول چرمی

برش چرم

کیف پول چرمی

برش چرم

کیف پول چرمی

برش چرم

کیف پول چرمی

طرح 1 :چراغ آویز سایه

طرح 2 :تابلو تزئینی چوبی

طرح 3 :تابلو تزئینی چوبی

طرح 4 :تابلو تزئینی چوبی

طرح 5 :ساعت دیواری فانتزی
طرح 6 :ساعت دیواری نور دار
طرح 7 :ساعت دیواری فانتزی
طرح 8 :ساعت دیواری فانتزی
طرح 9 :جعبه چوبی
طرح 10 :جعبه چوبی
طرح 11 :جعبه چوبی
طرح 12 :جعبه چوبی
طرح 13 :جعبه مقوایی
box
طرح 14 :جعبه مقوایی فانتزی
طرح 15 :جعبه مقوایی
طرح 16 :جعبه مقوایی فانتزی
طرح 17 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 18 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 19 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 20 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 21 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 22 : جعبه ی دستمال کاغذی
طرح 23 : ساعت رو میزی
طرح 24 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 25 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 26: ساعت دیواری فانتزی
طرح 27 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 28 : جعبه ی کتاب
طرح 29 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 30 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 31: ساعت دیواری فانتزی
طرح 32: ساعت دیواری فانتزی
طرح 33: ساعت دیواری فانتزی
طرح 34: ساعت دیواری فانتزی
طرح 35: ساعت دیواری فانتزی
طرح 36: ساعت دیواری فانتزی
طرح 37: ساعت دیواری فانتزی
طرح 38: تابلوی چوبی فانتزی
طرح 39 : تابلوی چوبی فانتزی
طرح 40 : تابلوی چوبی فانتزی
طرح 41 : درخت فانتزی چوبی
طرح 42 : جاکلیدی دیواری چوبی
طرح 43 : تابلوی فانتزی
طرح 44 : آباژور
طرح45 : ظرف آجیل فانتزی چوبی
طرح 46 : نظم دهنده ی چوبی
طرح 47 : جعبه چوبی فانتزی
طرح 48 : جا خودکاری
طرح 49 : جعبه هدیه فانتزی
طرح 50 : جعبه آجیل و شکلات
طرح 51 : مکعب دکوری
طرح 52 : جا خودکاری فانتزی
طرح 53 : جا خودکاری
طرح 54 : میز دیواری فانتزی
طرح 55 : تابلوی سه جزئی فانتزی
طرح 56 : قاب فانتزی رو میزی
طرح 57 : جعبه دستمال کاغذی فانتزی
طرح 58 : ساعت دیواری فانتزی
طرح 59 : طبقه دیواری (کتابخانه)
طرح 60 : طبقه دیواری
طرح 61 : اشکال هندسی دکوری
طرح 62 : اشکال هندسی دکوری
طرح 63 : قفسه ی جدا کننده
طرح 64 : کتاب خانه رو میزی