امتیاز
5/5
"در این مقاله سعی شده است که به بیان ساده نحوه ی تنظیم آینه های دستگاه برش لیزر توضیح داده شود."
pernak
اشکان خواجه شلالی
design engineer

تفاوت آینه های لیز با آینه های معمولی چیست ؟

این آینه ها ساختاری متفاوت تر از آینه های معمولی دارند ، اجزای تشکیل دهنده ی آینه های معمولی متشکل از یک قطعه شیشه که با استفاده از یک لایه نازک آلومینیوم و یا نقره از پشت پوشانده شده اند ساخته میشوند.

آلومینیوم نور را منتقل میکند و شیشه از لایه ی منعکس کننده محافظت میکند اما متاسفانه نور تولید شده از دستگاه لیزر(نور مادون قرمز) قابلیت عبور از شیشه را نداشته و این لایه بر روی سطح جلوی آینه قرار گرفته است بنابر این تفاوت اصلی آینه های معمولی و آینه های موجود در دستگاه لیزر محل قرار گیری لایه ی بازتاباننده بر روی سطح شیشه میباشد .

تنظیم آینه دستگاه لیزر

*نحوه تنظیم آینه های دستگاه لیزر*

مرحله اول : تنظیم تیوب لیزر

موقیت تیوب لیزر را با استفاده از پایه های تیوب لیزر به گونه ای تنظیم نمایید تا محل برخورد پرتو لیزر در مرکز آینه شماره یک واقع شود . توجه داشته باشید که زاویه آینه ها باید برابر با 45 درجه تنظیم شده باشد

مرحله دوم :تنظیم آینه شماره یک

محور Y را به نزدیکترین موقعیت به آینه شماره یک حرکت دهید ، با چسباندن یک تکه چسب کاغذی بر روی آینه شماره دو محل برخورد پرتو لیزر را بر روی آینه شماره دو تعیین کنید ، در صورت برخورد نکردن پرتو لیزر در مرکز آینه شماره دو  ، با کمک پیچ های موجود بر روی آینه شماره یک محل برخورد پرتو لیزر را بر روی مرکز آینه شماره 2 تنظیم نمیایید .

اکنون محور Y  را به دورترین موقعیت از آینه شماره یک حرکت دهید ، یک تکه چسب کاغذی بر روی چسب قبلی که محل برخورد پرتو لیزر در وسط آینه را مشخص کرده بود بچسبانید ، مجدد محل برخورد پرتو لیزر را مشاهده کنید ، درصورت مطابقت نداشتن پرتو لیزر در مرکز آینه شماره دو (محل دو سوختگی باید بر هم منطبق گردند) با استفاده از پیچ های موجود بر آینه شماره یک محل برخورد پرتو لیزر را در مرکز آینه شماره دو تنظیم کنید .

*در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل فوق آینه شماره یک به درستی تنظیم گردیده است .

مرحله سوم : تنظیم آینه شماره دو

*مراحل مشابه مراحل شماره دو میباشد .

محور x را به نزدیکترین موقعیت به آینه شماره دو حرکت دهید ، با چسباندن یک تکه چسب کاغذی بر روی آینه شماره سه محل برخورد پرتو لیزر را بر روی آینه شماره سه تعیین کنید ، در صورت برخورد نکردن پرتو لیزر در مرکز آینه شماره سه  ، با کمک پیچ های موجود بر روی آینه شماره دو محل برخورد پرتو لیزر را بر روی مرکز آینه شماره سه تنظیم نمیایید .

اکنون محور X  را به دورترین موقعیت از آینه شماره دو حرکت دهید ، یک تکه چسب کاغذی بر روی چسب قبلی که محل برخورد پرتو لیزر در وسط آینه را مشخص کرده بود بچسبانید ، مجدد محل برخورد پرتو لیزر را مشاهده کنید ، درصورت مطابقت نداشتن پرتو لیزر در مرکز آینه شماره سه (محل دو سوختگی باید بر هم منطبق گردند) با استفاده از پیچ های موجود بر آینه شماره دو محل برخورد پرتو لیزر را در مرکز آینه شماره سه تنظیم کنید .

*در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل فوق آینه شماره دو به درستی تنظیم گردیده است

مرحله چهارم :تنظیم آینه شماره سه

یک تکه چسب کاغذی را به انتهای نازل بچسبانید با استفاده از پیچ های موجود بر روی آینه شماره سه محل برخورد پرتو را بر روی مرکز نازل تنظیم نمایید .

*در صورت موفقیت آمیز بودن تمام مراحل فوق به شما تبریک میگویم آینه های دستگاه لیزر شما با موفقیت تنظیم گردیده است .

*همچنین مقاله انواع آینه دستگاه های برش لیزر CO2 و کاربرد آنها را مطالعه نمایید(مشاهده)*