در این بخش از آکادمی پرناک سعی شده است تا مفاهیم الکترونیک به همراه پروژه های آن در سه سطح مختلف جهت آموزش قرار داده شود.
با ورود به هر یک از سطوح یک تا سه مفاهیم آموزشی مختلف از آسان به دشوار به همراه پروژه های کاربردی مرتبط با هر درس قرار داده شده است .
آموزش ها را دنبال نمایید و در بخش انجمن سایت به بحث و گفت و گو بپردازید و در صورت وجود هر گونه سوال و یا مشکل آن را با پرناک الکترونیک و سایر یازدید کنندگان و اعضا در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به پاسخ خود برسید .

سطح 1

سطح 2

سطح 3